Topografiska kartan för Android i format för OruxMaps och LocusMap.

Ladda ner TopografiskaKartan.zip (3.1 GB), packa upp den och kopiera katalogen TopografiskaKartan till katalogen oruxmaps/mapfiles eller Locus/maps beroende på vilken app du använder.

Kartdata kommer från Lantmäteriet.