Terrängkartor för Android

Hela Terrängkartan överskrider något lite 4GB vilket gör den något för stor för att hanteras i vissa filsystem för Android. Den finns därför också uppdelad i två mindre delar så att det går att välja den del som passar.
Hela Terrängkartan för Android (Oruxmaps, LocusMap), 4 GB
Södra delen av Terrängkartan för Android (Oruxmaps, LocusMap), 2,7 GB
Norra delen av Terrängkartan för Android (Oruxmaps, LocusMap), 1,6 GB

Kartdata kommer från Lantmäteriet.