Svenska Fjällkartan för Garmin GPS

Många av Garmins GPSer kan inte hantera mer än 100 delkartor åt gången. Jag har där grupperat dem i grupper om högst 100 st. För att täcka det önskade området får man alltså plocka ut de 100 st delkartor man vill ha. Det kan vara lite klurigt att finna de som täcker önskat område men eftersom delkartorna kan visas i Google Earth kan man först titta på dem där och sedan välja ut de som man vill ha därifrån. Ska man sedan använda GPSen i ett helt annat område måste man ta bort de tidigare delkartorna och kopiera in de nya som valts ut.
Filerna beskriver kartan i rutor om 10 km x 10 km med pixlar motsvarande 10 m x 10 m, dvs den upplösning som kartan har. Totalt är det 1169 filer och ungefär 250 MB. Nedan är filerna zippade i grupper om upp till 100 st i samma fil. Filerna är ordnade efter nordkoordinaten i SWEREF 99 TM. Varje kvadratmilsfil anges med koordinaterna för nordvästra hörnet i hela tusental.
Vissa nyare GPSer kan hantera upp till 500 delkartor. Då går det att ladda in nästan halva Fjällkartan.
I kolumnen här till höger finner du vissa färdiga urval. Där finns också en Excel-fil som kan vara till hjälp när du väljer delkaror.
Updaterad
6770-6880.zip
6890-6990.zip
7000-7070.zip
7080-7140.zip
7150-7220.zip
7230-7310.zip
7320-7360.zip
7370-7410.zip
7420-7470.zip
7480-7520.zip
7530-7570.zip 2016-01-17
7580-7640.zip 2016-01-17
7650-7690.zip
Här finner du några färdigpreparerade områden. De innehåller 99-100 kartrutor färdiga att användas direkt i din GPS.
Gör så här:
1. Ladda ner zip-filen för det område du vill ha.
2. Packa upp den.
3. Anslut din GPS och kopiera den erhållna kmz-filen till katalogen Garmin/CustomMaps.
4. Gå in på huvudmenyn i din GPS. Välj "Inställning". Välj "Karta". Välj "Kartinformation. Välj karta". Välj "Aktivera - Egna kartor". Du ser namnet på den karta du har aktiverat. Har du redan gjort steg 4 så behöver du inte göra det igen när du laddar en ny egen karta.
Notera att du kan behöva zooma in till nivån 3km för att se kartorna.
Updaterad
Abisko-Kebnekajse-Ritsem.zip
Dalarna-Rogen.zip
Jämtlandsfjällen.zip
Sarek-Padjelanta.zip
Treriksröset-Abisko.zip
Har du en GPS som kan hantera 500 delkartor kan du ladda in alla fem kartorna samtidigt.
Om du vill göra ett eget urval delkartor kan du ha nytta av följande Excel-fil:
Tiles-indelning.zip