Fjällkartan för Android i format för OruxMaps och LocusMap.

Ladda ner Fjällkartan.zip, packa upp den och kopiera katalogen Fjällkartan till katalogen oruxmaps/mapfiles eller Locus/maps beroende på vilken app du använder.

Kartdata kommer från Lantmäteriet.